Płatność nieudana!

Wystąpił problem przy przetwarzaniu Twojej płatności i zamówienie nie zakończyło się.

Możliwe przyczyny to:

  • Niewystarczające środki
  • Nieudana weryfikacja

Spróbuj złożyć zamówienie ponownie przy użyciu innej metody płatności.

Jeśli problem wciąż występuje skontaktuj się z nami i podaj szczegóły zamówienia.