Wybierz markę
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki oryginalnych części Yamaha, w kilka minut odnajdziesz potrzebne części i ceny, spróbuj i przekonaj się sam.

Wielorabaty na sprzęt dla motocyklistów w Sklepmoto46.pl - jak to działa?

24.06.2022
Wielorabaty na sprzęt dla motocyklistów w Sklepmoto46.pl - jak to działa?

Nasz sklep ze sprzętem motocyklowym z przyjemnością zaprasza do wzięcia udziału w nowej promocji o nazwie Wielorabaty!

To doskonała okazja na zakup nowych akcesoriów, ubrań oraz elektroniki motocyklowej. Przy dobrze przemyślanych zakupach, możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. 

Wystarczy, że na koniec użyjesz kodu: PROMO22

Tutaj dowiesz się wszystkiego o promocji.

Sprawdź:

  1. Jak długo trwa promocja w naszym sklepie motocyklowym?
  2. Jak działa Wielorabat na sprzęt dla motocyklistów
  3. Jakie produkty mogę wybierać, żeby skorzystać z wielorabatu?
  4. Jak mogę skorzystać z promocji - Wielorabaty?
  5. Regulamin promocji - Wielorabaty

 

1. Jak długo trwa promocja w naszym sklepie motocyklowym?

 

Na chwilę obecną promocja w naszym sklepie motocyklowym - sklepmoto46.pl - trwać będzie do 15.09.2022

Istnieje możliwość, że zostanie przedłużona!

 

2. Jak działa Wielorabat na sprzęt dla motocyklistów

 

To bardzo proste!

Przy zakupie minimum 2 produktów otrzymasz rabat w wysokości 20% na najtańszy z nich.

Przy zakupie 3 rzeczy w naszym internetowym sklepie motocyklowym otrzymasz rabat w wysokości 30% na najtańszy produkt. 

Kupując 4 produkty, dostaniesz aż 40% rabatu na najtańszy z nich.

Finalnie przy zakupie 5 rzeczy podbijasz swoją promocję aż do 50% na najtańszy!

 

Kombinuj i dobieraj swoje produkty w taki sposób, aby finalnie zyskać najwięcej!

 

3. Jakie produkty mogę wybierać, żeby skorzystać z Wielorabatu?

 

Wybieraj dowolne produkty z naszego internetowego sklepu motocyklowego w tych kategoriach:

 

4. Jak mogę skorzystać z promocji - Wielorabaty?

 

Krok 1 - Wybierz produkty, które chcesz kupić.
Krok 2 - Po wybraniu produktów (umieszczeniu ich w koszyku), przejdź do swojego koszyka. 
Krok 3 - Rozwiń opcję "Wykorzystaj kupon"
Krok 4 - Wpisz w pole - PROMO22 - i kliknij "zatwierdź"
Krok 5 - Gotowe! Promocja zostaje naliczona, a ty możesz przejść do płatności i dokończyć zamówienie. 

 
5. Regulamin promocji - Wielorabaty

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem Promocji pod nazwą „WIELORABATY" jest Moto46 sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kurza 4 Szczecin o numerze nip 9552115817 (zwana dalej „Organizatorem"). Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym www.sklepmoto46.pl, prowadzonych przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Sklepem internetowym"). Promocja organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin"). Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i pracowników sklepów Moto46, w sklepie internetowym https://www.sklepmoto46.pl.
Promocja obowiązuje do 15.09.2022 roku, z możliwością przedłużenia.
 
§ 2 DEFINICJE
 
1. Uczestnik Promocji:
 
a. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C. (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową),
 
b. przedsiębiorca indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokonująca w Okresie obowiązywania Promocji w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym zakupu Produktów promocyjnych, a nadto spełniająca warunki udziału w Promocji wskazane w § 3 i § 4 Regulaminu. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Promocji, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 
2. Promocja: akcja promocyjna prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „WIELORABATY" skierowana jest do Uczestników Promocji, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. Promocja dzieli się na etapy szczegółowo opisane w ust.3 poniżej.
 
3. Produkt promocyjny (Produkt): jeden z wybranych modeli Produktów oferowanych przez Organizatora, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a biorący udział w Promocji. Produktami objętymi promocją są artykuły z kategorii:
 
  • Kaski i akcesoria
  • Odzież i akcesoria
  • Strefa moto
  • Strefa marine
 
4. Rabat: możliwy do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktu o określoną procentowo wartość. Wartość przyznanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów Promocyjnych. Rabat naliczany jest od wartości (ceny) najtańszego Produktu nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy i nie podlega sumowaniu tzn. zakup np. trzech produktów promocyjnych uprawnia wyłącznie do Rabatu 30% liczonego od ceny najtańszego Produktu.
 
5. Kod rabatowy: ciąg znaków, po wpisaniu którego w procesie składania zamówienia w Sklepie internetowym, Uczestnik promocji nabywa prawa do uzyskania Rabatu wynikającego z Promocji.
Kod pozostaje niezmienny bez względu na ilość Produktów promocyjnych nabywanych w ramach jednej transakcji, według zestawienia wskazanego w § 4 p. 2.
 
6. Cena: to wartość Produktu brutto wyrażona w złotych polskich (PLN). Ceny regularne produktów w sklepie internetowym i w sklepach stacjonarnych mogą się różnić. Rabat dla danej ilości produktów naliczany jest od cen obowiązujących w dniu zakupu.
 
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. W Promocji może wziąć udział osoba, która posiada status Uczestnika Promocji.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji, zakupu w Sklepie internetowym Produktów Promocyjnych biorących w niej udział, przy spełnieniu warunków i na zasadach opisanych w § 4 niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 ZASADY PROMOCJI
 
1. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktów promocyjnych możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 
2. Wielkości rabatów i Kody rabatowe wymagane do skorzystania z Promocji w Sklepie internetowym:
 
a. 20% RABATU przy zakupie 2 wybranych Produktów i dotyczy najtańszego z nich
 
b. 30% RABATU przy zakupie 3 wybranych Produktów i dotyczy najtańszego z nich
 
c. 40% RABATU przy zakupie 4 wybranych Produktów i dotyczy najtańszego z nich
 
d. 50% RABATU przy zakupie 5 lub więcej wybranych Produktów i dotyczy najtańszego z nich
 
3. Rabat dotyczy ceny Produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.
 
4. W przypadku, gdy cena dwóch lub więcej Produktów promocyjnych, zakupionych przez Uczestnika promocji w ramach jednej transakcji jest jednakowa, Rabat zostanie naliczony tylko na jednym z najtańszych Produktów.
 
§ 5 ZWROT PRODUKTU. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
2. W przypadku zakupu przez Uczestnika Promocji Produktu w ramach Promocji w sklepie internetowym www.sklepmoto46.pl ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez jakiekolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostały w regulaminie sklepu internetowego (sklepmoto46.pl/regulamin), z zastrzeżeniem warunków poniższych.
 
3. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość może powodować utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi Promocji tytułem udziału w Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów, przywilejów gratisów lub innych korzyści przyznanych Uczestnikowi Promocji.
 
4. W sytuacji, gdy towary dostarczone w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują Produkty promocyjne Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot towarów sprzedanych za pełną cenę (bez jednoczesnego zwrotu pozostałych Produktów zakupionych z Rabatem), albowiem z zasad Promocji wynika, że Klient nie otrzymałby danego Rabatu, gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie.
 
5. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika promocji do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Strona 4 z 7
 
6. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie klientowi (Uczestnikowi Promocji) przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku wad Produktu lub gdy Produkt ten jest niepełnowartościowy, na zasadach opisanych § 7 ust. 6.
 
§ 6 OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI
 
1. Ilość Produktów promocyjnych dostępnych w Promocji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia braku poszczególnych Produktów promocyjnych z uwagi na ich wyprzedanie. Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych. W Okresie obowiązywania Promocji Uczestnik Promocji może z niej skorzystać tylko raz, co oznacza, że może dokonać zakupu wyłącznie 1 sztuki danego Produktu promocyjnego spośród Produktów (danej grupy produktowej) biorących udział w Promocji, na jedną osobę. Przy czym różne wersje kolorystyczne danego Produktu będą traktowane jako kolejna sztuka danego Produktu promocyjnego.
 
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie stacjonarnym biorącym udział w promocji lub w Sklepie internetowym.
 
3. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie na inny środek płatniczy. Po upływie okresu obowiązywania Promocji. Kod rabatowy ulega przeterminowaniu i nie podlega wymianie na inny kod, a jego termin ważności nie podlega wydłużeniu.
 
4. Zgodnie z definicją Uczestnika Promocji zawartą w § 2 ust. 1 Regulaminu, nie można wziąć udziału w Promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta, lecz jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą, („na firmę"), a w szczególności: a. gdy kupujący, podaje się za konsumenta i w krótkim czasie dokonuje wielokrotnie, w różnych sklepach Organizatora pojedynczych zakupów Produktów (szczególnie o tym samym indeksie), objętych niniejszą promocją a po ich zakupie prosi o wystawienie faktury VAT podając NIP firmy; b. gdy kupujący, podający się za konsumenta, po zakupie towaru dalej go odsprzedaje w celach zarobkowych. c. gdy zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP;
 
5. W przypadku, gdy zakup według powyższych zapisów nie jest dokonywany przez kupującego będącego konsumentem choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić sprzedaży na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zakupu albo też domagać się zapłaty ceny za Produkty z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po zakupie Organizator dowiedział się o okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta bądź osoby fizycznej spełniającej przesłanki opisane w niniejszym ustępie.
 
6. W przypadku zwrotu Produktu zwrot ceny nie obejmuje kosztów towarzyszących, realizowanych na wyraźne żądanie Klienta, a związanych z jego zakupem takich jak koszt usługi dostawy montażu i instalacji sprzętu realizowanych zgodnie z Cennikiem Organizatora.
 
7. Zakup Produktu promocyjnego dostępnego w ramach Promocji nie może łączyć się z zakupem pracowniczym.
 
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz sprzedażą towarów, od których podróżnym przysługuje zwrot podatku od towarów i usług (zwrot VAT dla podróżnych -TAX FREE)
 
§ 7 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
1. Uczestnik ma prawo do reklamowania zakupionych produktów według ogólnego regulaminu sklepu internetowego.
 
§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Ochrona danych osobowych na zasadach i regulaminie przyjętym w sklepie internetowym.
 
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w § 1
 
1. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych Uczestników Promocji do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości kupującego, związku zakupu z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też zgodności postępowania kupującego z niniejszym Regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania - dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, np.: a. dokonywanie zakupów w ramach Promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub b. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.
 
3. W przypadku stwierdzenia, że zakupu dokonano z naruszeniem lub obejściem niniejszego Regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zakup może zostać zrealizowany z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 
4. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania ) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: a. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; b. zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie); c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczna przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem; e. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników Promocji, którego nie można było przewidzieć w dacie organizowania Promocji np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość realizacji Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą.
 
6. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 Strona 7 z 7 r. poz. 287 z późn. zm.). Dodatkowo w odniesieniu do nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie zapisy Regulaminu Sklepu internetowego www.sklepmoto46.pl

 

 

 

 

Polub ten artykuł

Masz pytania

Przejdź do kontaktu lub zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w ustawieniach swojej przeglądarki.

4.9
Ilość opinii - 283